Uuden päiväkodin viereisellä tontilla tehdään tällä hetkellä maanpuhdistustöitä.
Tontti on kaavoitettu rivitalorakentamiseen ja Jyväksylän kaupungilta kerrotaan sen tulevan hakuun todennäköisesti ensi vuoden aikana.