Valtakunnallinen päivystysapu numero 116 117 otetaan käyttöön Keski-Suomessa perjantaina 1.3.2019. Samalla Keski-Suomen vanha päivystyksen puhelinneuvonnan numero 0100 84 884 poistuu käytöstä.
Soita maksuttomaan numeroon 116 117 aina ennen kuin harkitset Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen hakeutumista. Päivystysavusta voit myös kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin oman terveysasemasi ollessa suljettu. Hätätilanteissa soita edelleen 112.
Päivystysavussa sinua auttavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tekevät puhelimitse arvion päivystyksellisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. He ohjaavat sinut oikeaan hoitopaikkaan tai antavat ohjeita itsehoitoon. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden. Voit jättää myös takaisinsoittopyynnön.
Päivystysapu-palvelun Keski-Suomessa järjestää Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Sama numero toimii koko Suomessa ja puhelu ohjautuu alueellisesti.

Lisätietoja päivystyksestä www.ksshp.fi/paivystys