– Lähes kymmenen vuoden suunnittelu ja tuhannen päivän rakennusvaihe ovat takana ja Suomen modernein sairaala on valmis, totesi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen uuden sairaala Novan vihkiäistilaisuudessa joulukuun ensimmäisenä päivänä. Potilaille uusi sairaala Jyväskylän Kukkumäessä aukeaa 19. tammikuuta.
Nykyisen Keski-Suomen keskussairaalan korvaava sairaala Nova on Keski-Suomen maakunnan kaikkien aikojen suurin julkinen investointi. Se on myös ensimmäinen vuoden 1980 jälkeen rakennettu kokonaan uusi sairaala Suomessa. Uuden sairaalan rakentamispäätöstä vauhdittivat nykyisen sairaalan sisäilmaongelmat ja tilojen käyttökiellot; kokonaan uuden rakentamisen katsottiin olevan järkevämpää kuin jatkuvien, kalliiden korjauksien.
Uuden sairaalan rakentaminen tuli maksamaan noin 454 miljoonaa euroa, valtion avustusta hankkeeseen ei ole saatu. Koko hanke, johon on laskettu mukaan myös lääkinnälliset laitteet ja ICT-järjestelmä, maksoi noin 552 miljoonaa euroa.
Uusien tilojen ja toimintamallien ansiosta on myös tarkoitus säästää käyttömenoissa. Investointipäätöstä tehtäessä tavoitteeksi asetettiin kymmenen prosentin hyöty toiminnan tuottavuudessa vuoden 2011 tasoon verrattuna.

Sairaala Novassa on 360 tutkimus- ja vastaanottohuonetta, 368 vuodeosastojen sairaansijaa, 24 leikkaussalia ja 10 synnytyssalia. Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on myös vuoteeksi muuntuva nojatuoli potilaan läheisen yöpymistä varten. Yhden hengen potilashuoneet parantavat potilaiden yksityisyyden suojaa, ja ennen kaikkea ne vähentävät infektioiden leviämistä. Tarpeen vaatiessa osa sairaalasta voidaan myös irrottaa muusta toiminnasta ja näin saadaan käyttöön toista sataa eristyshuonetta.
Sairaala Nova on täynnä uusinta tekniikkaa, jolla pyritään parantamaan tehokkuutta, hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Lääkkeidenjakelun virheitä minimoidaan muun muassa uudella, automaatiota hyödyntävällä lääkkeiden annosjakelulaitteistolla, koko sairaalan kattava putkipostijärjestelmä kuljettaa nopeasti muun muassa laboratorionäytteitä ja lääkkeitä, ja yksi sairaalan leikkaussaleista on hybridisali, jossa voidaan tarvittaessa tehdä nopeaa kuvantamista avoleikkauksen yhteydessä.
Sairaalan suunnittelussa on haettu inspiraatiota ulkomailta, esimerkiksi Hollannin sairaaloista, mutta sellaisenaan ratkaisuja ei ole tuotu Suomeen. Yksi sairaalan suunnittelun lähtökohdista oli, että kaikki rakennetaan potilaan ympärille, potilas on keskiössä. Toinen suuri, suunnittelussa huomioon otettu asia oli logistiikan tehokkuus, jotta henkilökunta pystyy keskittämään voimavarat terveydenhuoltoon.

Erikoissairaanhoidon lisäksi sairaala Novan katon alta saa myös perusterveydenhuollon ja hammashoitolan palveluita. Novan terveysasema palvelee Jyväskylän keskustan ja Kuokkalan asukkaita, lisäksi sairaalaan tulee Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemien keskitetty haavavastaanotto, jossa hoidetaan hankalimmat haavat. Myös aiemmin Kyllössä toimineet erikoisvastaanotot, esimerkiksi jalkaterapeutin ja reumahoitajan vastaanotot, siirtyvät Novaan. Erikoisvastaanotoille tullaan oman terveyskeskuksen hoitajan tai lääkärin ohjaamana.
Novan hammashoitolassa palvelevat helmikuun alusta lähtien suun terveydenhuollon erikoisosaamisen yksikkö ja suuakuutti. Erikoisosaamisen yksikössä hoidetaan oikomishoidon ja kliinisen erikoishoidon potilaita sekä suukirurgisia potilaita.
Myös kaksi kaupunginsairaalan osastoa siirtyy sairaala Novaan, ja kaupunginsairaalan toiminta Palokassa loppuu. Kaupunginsairaalan Novan osastoilla on sata sairaansijaa.

Sairaalan rakentamisesta vastasi pääurakoitsijana SRV Rakennus Oy, arkkitehtisuunnittelusta vastasi JKMM Arkkitehdit Oy. Rakentamiseen käytettiin noin 2100 henkilötyövuotta, parhaimmillaan työmaalla oli yhtä aikaa 700 työntekijää. Rakennusurakasta on laskettu jääneen Keski-Suomeen noin 240 miljoonaa euroa maksuina aliurakoitsijoille, tavarantoimittajille ja palveluntuottajille.
Tiina Lamminaho