JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TIEDOTE:
Jyväskylän ikääntyneiden ja kehitysvammaisten asumisyksiköissä aloitettu kokeilu omaistapaamisten järjestämisestä ulkoilmassa jatkuu toistaiseksi. Tapaamiset suoritetaan tiukasti ohjeistettuna ja erilaiset suojatoimenpiteet huomioiden, jotta asukkaiden turvallisuus voidaan varmistaa korona-aikana. Kaupungilla käytössä oleva malli on linjassa sosiaali- ja terveysministeriön 15. toukokuuta antaman ohjeistuksen kanssa.

Ministeriön ohjeistuksen mukaan ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden yhteydenpitoa läheisiinsä tulee mahdollistaa turvallisesti koronatilanteesta huolimatta. Jyväskylässä turvallisuus varmistetaan ulkoilmassa tapahtuvissa lyhyissä tapaamisissa mm. omaisille jaettavien suojainten sekä käytössä olevien turvavälien avulla.

– Poikkeusolot ovat jatkuneet Suomessa jo pitkään ja kaupunki haluaa tarjota turvallisen vaikkakin rajallisen mahdollisuuden tavata omaisia ulkoilmassa. On selvää, että asukkaiden liikuntarajoitteiden vuoksi ulkoilmatapaamiset eivät ole mahdollisia kaikille asukkaille, mutta mietimme koko ajan uusia keinoja mahdollistaa tapaamiset myös heidän osaltaan. Omaiset ovat ymmärtäneet rajoitukset hyvin, vaikka ikävä on poikkeusoloista johtuen suurta. Sisätiloihin emme voi kuitenkaan tapaamisia toistaiseksi järjestää muutoin kuin saattohoidossa olevien asukkaiden osalta, sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaava lääkäri Ilkka Käsmä muistuttaa.

Vierailusta sovitaan aina etukäteen.

Ikääntyneiden ja kehitysvammaisten asumisyksiköissä tapaamiseen voi tulla enintään kaksi läheistä vierailijaa kerrallaan. Tapaamiset sovitaan ikääntyneiden palveluissa kello 13-15 väliselle ajalle ja niistä sovitaan aina asumisyksikön henkilökunnan kanssa puhelimitse etukäteen. Vammaispalveluissa tapaamisajat sovitellaan omaisten kanssa yksiköiden päivärytmiin sopivalla tavalla. Jotta virustartuntojen riski voidaan minimoida, tapaamisia järjestetään rajoitettu määrä päivittäin, eikä ruuhkia pihoille pääse syntymään.

– On ehdottoman tärkeää, että omaiset soittavat ensin läheisensä asumisyksikköön ja sopivat tarkan ajan vierailulle sekä noudattavat henkilökunnan antamia ohjeita. Tapaamiseen ei voi tulla, jos on pieniäkin flunssanoireita, tai jos omainen on ollut lähikontaktissa koronatartunnan saaneen kanssa tai ulkomailla 14 vuorokauteen. Vierailuilla tulee muistaa aina myös hyvä käsihygienia, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertaa.

Työntekijät saattavat asukkaan ulos sovittuun tapaamispaikkaan. Koko tapaamisen ajan pidetään noin 2 metrin turvaväli eikä lähikontakti, kuten halaaminen, ole sallittua tartuntariskin vuoksi. Vierailijat saavat asumisyksiköstä hengityssuojaimen tapaamisen ajaksi ja heidät myös ohjeistetaan hengityssuojaimen käytöstä.

– Asumisyksikössä asuvilla asukkailla suojainta ei tarvita, sillä henkilökunta on varmistanut omalla suojauksellaan, että asukkaat eivät ole altistuneet tartunnoille. Näin ollen tapaamisissa riittää, että vierailijoilla ja henkilökunnalla on käytössään asianmukainen suojaus, vastaava lääkäri Ilkka Käsmä muistuttaa.

Karanteeninomaisia olosuhteita jatketaan asumisyksiköissä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmä linjasi eilen kokouksessaan, että ikääntyneiden ja kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä jatketaan karanteeninomaisten olosuhteiden järjestämistä niille asukkaille, jotka tulevat yksiköihin uusina asukkaina tai joutuvat asioimaan oman asumisyksikön ulkopuolella esimerkiksi sairaalakäynnin vuoksi.

Karanteeninomaisilla olosuhteilla tarkoitetaan asukkaan liikkumisen väliaikaista rajoittamista muiden asukkaiden luokse tai yksikön yleisiin tiloihin ulkopuolelle tehtyjen vierailujen jälkeen. Karanteeninomaisissa olosuhteissa asukkaan ruokailut ja hoitotoimenpiteet järjestetään asukkaan omaan huoneeseen. Kaupunki haluaa turvatoimenpiteellä suojata muita asumisyksiköiden asukkaita, sillä tilastot osoittavat, että virus leviää asumisyksiköissä nopeasti ja on riskiryhmään kuuluville erittäin vaarallinen.

Aihe on herättänyt jonkin verran kysymyksiä omaisissa ja läheisissä. Ihmetystä on herättänyt se, miksi henkilöstö voi yksiköissä kulkea tilojen ulkopuolella ilman vastaavia karanteeneja.

– Henkilöstön liikkuminen on mahdollista, sillä heidän tulee asumisyksikössä toimiessaan käyttää aina hengityssuojaimia sekä noudattaa tiukkoja hygieniasääntöjä. Asukkailta vastaavaa suojainten käyttöä ei voida edellyttää, sillä esimerkiksi muistisairaiden ja kehitysvammaisten kohdalla hengityssuojainten käyttö olisi haastavaa. Heidän kohdallaan liikkumista voidaankin talon ulkopuolelle tehdyn asiointikäynnin jälkeen rajoittaa karanteeninomaisilla olosuhteilla, vastaava lääkäri Käsmä täsmentää.

Kaupunki pyrkii koko ajan minimoimaan tilanteet, joissa ulkopuolisia käyntejä asumisyksiköistä tehdään.

– Asukkaiden koronatestausta varten on otettu käyttöön liikkuva yksikkö, joka käy tekemässä tekstit asumisyksiköissä. Myös esimerkiksi laboratorionäytteet ja pienemmät tutkimukset tehdään asumisyksiköiden tiloissa, jottei asukkaiden arkea häiritä tarpeettomasti karanteeninomaisilla olosuhteilla, Käsmä toteaa.

Yli 70-vuotiaiden ohjeistusta läheistapaamisista kotioloissa täsmennettiin.

THL tiedotti eilen, että kotona asuvien suomalaisten yli 70-vuotiaiden karanteenisuosituksia on tarkennettu mm. läheistapaamisten osalta. THL:n ohjeen mukaan yli 70-vuotiaiden kanssa tapahtuvissa tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä. Vierailulle ei pidä mennä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

THL ohjeistaa, että mikäli vieraillaan riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.

– Yleinen ohje on hyvin yksiselitteinen. Jos olet kipeä, pysy kotona äläkä altista ikäihmisiä tai ketään muutakaan tartunnoille vaikka tapaaminen olisi sovittu kesäaikaan ulkoilmaan. Myös allergia-ajan alkaessa kannattaa pelata varman päälle. Jos et tiedä, onko kyseessä flunssa vai allergia, siirrä tapaamista ja katso, miten vointi kehittyy, Ilkka Käsmä tiivistää.