Yhtenäiskoulun rehtori Satu Lahti kertoo, että yhtenäiskoululla on varauduttu tilanteeseen, jossa koulu joutuisi karanteeniin tai viranomaispäätöksillä suljettaisiin.
-Opettajia on ohjeistettu varautumaan mahdolliseen karanteeniin tai koulun sulkemiseen, samoin oppilaita on kehotettu aloittamaan omien oppimateriaaliensa siirtäminen koulusta kotiin ja heidän kanssaan on käyty läpi sähköisiä ympäristöjä etäopetuksen varalta.

Viime viikolla koululla on esimerkiksi harjoiteltu käsien pesua ja oikeanlaista yskimistä.
-Käsien pesuun käytettäviä paikkoja ja aikaa on lisätty, ISS-palveluiden kanssa on sovittu muun muassa ovenkahvojen ja ovien pyyhkimisen tehostamisesta ja ylimääräisten käsipaperien toimittamisesta. Kevään osalta peruttiin jo alkuviikon aikana koulun kansainvälinentoiminta. Japanilaisen asiantuntijaryhmän vierailu koululle, opettajien työmatka ja oppilaiden Saksan matka on peruttu.
Lahti kertoo, että kaupunki on ohjeistanut päivittäin kouluja siitä, miten tautitilanteeseen voidaan varautua ja tällä hetkellä näyttää siltä, että näitä ohjeita ja tarkennuksia käytänteisiin tulee vielä lisää. Reaaliaikaista tietoa Jyväskylän kaupunki jakaa koronaneuvontasivustolta, johon löytyy linkki myös koulun kotisivuilta.

Miten lapset suhtautuvat asiaan?
-Lapset ja nuoret suhtautuvat asiaan varmasti ikätasonsa ja ajatusmaailmansa mukaan. Tämän vuoksi teemaa heidän kanssaan eri tunneilla myös erilaisista lähtökohdista käsitellään. Koulun roolina on nyt olla oppilaille tuttu ja turvallinen ympäristö, jossa ensisijassa saa asiaan liittyen luotettavaa ja ajankohtaista tietoa ja jossa arki säilyy mahdollisimman normaalina ja rauhallisena. Toisaalta koulun tehtävänä on myös tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus kertoa omista ajatuksista luottavaisin mielin. Yleisesti ottaen viime viikko sujui koulussa rauhallisesti ja normaalin arkirytmin mukaan ilman suuria myllerryksiä. Myös kotien taholta tulleet yhteydenotot ovat olleet meille hyvä tieto siitä, millaisia huolia ja ajatuksia huoltajilla on tilanteeseen liittyen.