Jyväskylä jatkaa nykyrajoituksin koronan torjuntaa – yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa hiihtoloman jälkeen.

Koronatartuntojen määrät ovat Jyväskylässä pysyneet viime viikkoina maltillisina, joten lisärajoituksille ei epidemiatilanteen valossa nähdä perusteita. Näin ollen yläkoulut jatkavat hiihtoloman jälkeen lähiopetuksessa eikä ryhmäharrastustoimintaa rajoiteta. Jos tartunnat lähtevät nousuun tai Jyväskylässä alkaa esiintyä muuntovirusta, laajemmat rajoitukset tullaan kuitenkin ottamaan nopeasti käyttöön.
Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kävi läpi valtioneuvoston suositusta lisärajoitusten käyttöönotosta perjantaina. Kokouksessa todettiin, että Jyväskylässä on jo käytössä lähes kaikki leviämisvaiheen suositukset ja rajoitukset. Viimeisimpänä annettiin 25.2. suositus välttää yli 6 hengen yksityistilaisuuksia.
Yläkoulujen etäopetuksen tarvetta sekä harrastustoiminnan rajoittamista tarkasteltiin epidemiatilanteen pohjalta. Tarkastelussa huomioitiin uusien tartuntojen määrä, ilmaantuvuus, tartuntojen jäljitettävyys sekä sairaalahoidon tarve. Lisäksi tarkasteltiin niitä ikäryhmiä, joissa uusia tartuntoja on kuluneen kahden viikon aikana ilmestynyt.
Viime viikolla (viikko 8) uusia tartuntoja todettiin yhteensä 45 kappaletta ja kuluvalla viikolla (viikko 9) uusia tartuntoja on maanantaista perjantaihin ilmennyt 29. Ilmaantuvuusluku viimeiseltä 14 vuorokaudelta on 61,7 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tartunnoista on kuluneella viikolla pystytty jäljittämään yli 80 %. Sairaalahoidon tarve ei ole alueella kasvanut ja tällä hetkellä jäljitys toimii tehokkaasti ja karanteenit voidaan asettaa oikea-aikaisesti. Jyväskylä on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta tilanne on rauhallinen.

Uusia tartuntoja ilmenee eniten työikäisillä asukkailla. Yläkouluikäisillä uusia tartuntoja ilmeni tällä viikolla 1 ja edellisellä viikolla 2 kappaletta aiheuttaen karanteeneja kahdelle koululle. Tartunnat leviävät tällä hetkellä ennen kaikkea perheiden keskuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että perheenjäsenet ovat jo olleet karanteenissa, eikä altistuksia ole uusista tartunnoista johtuen aiheutunut perheen ulkopuolisille tahoille. Karanteeniin asetettujen asukkaiden määrä on Jyväskylässä pysynyt viimeisen kahden viikon aikana kohtuullisena.
Etäopetuksen arviointi perustui STM:n ohjauskirjeeseen
Vaikka epidemiatilanne on rauhoittunut, kaupunki pitää voimassa nykyiset leviämisvaiheen rajoitukset ja suositukset. Perusteena on sosiaali- ja terveysministeriön 26.2.2021 lähettämä ohjauskirje, jossa myös kiihtymisvaiheen alueille suositellaan käyttöönotettavaksi leviämisvaiheen toimenpiteitä. Jyväskylässä toimet on otettu etupainotteisesti käyttöön jo marraskuussa. Toimia on kiristetty tarvittaessa tartuntatilanteen mukaisesti ja saatu siten aina korkeatkin tartuntaluvut laskuun.
Uusina torjuntakeinoina ohjauskirjeessä ehdotettiin yläkoulujen siirtämistä etäopetukseen 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi ja yli 12-vuotiaiden korkean riskin ryhmäharrastusten toiminnan keskeyttämistä vastaavalla ajalla. Ohjauskirjeessä todettiin kuitenkin myös se, että lasten ja nuorten kohdistettujen merkittävien rajoitusten osalta on syytä käyttää tarkkaa harkintaa ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia laaja-alaisesti.

Etäopetuksen osalta Jyväskylä totesi, että se on koronan hoitamisessa edelleen viimesijainen rajoitustoimenpide, jonka käyttöön ei tämän hetkisessä tartuntatilanteessa ole perusteita.
– Jyväskylässä yläkoulut ovat aiemmin olleet etäopetuksessa yhden viikon tilanteessa, jossa oli vahva näyttö siitä, että tartunnat levisivät kouluissa kuormittaen jäljitystyötä. Nyt vastaavaa tilannetta ei tartuntatilastojen mukaan ole nähtävillä, ylilääkäri Johanna Tuukkanen tiivisti kokouksessa.
Päätöstä puoltaa myös alueellisen koordinaatioryhmän eli koronanyrkin näkemys maakunnan siirtymisestä Jyväskylää lukuun ottamatta koronavirusepidemian perustasolle sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös siirtää alueellaan etäopetukseen Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirin kunnat, mutta ei Keski-Suomen kuntia. Keski-Suomessa tilanne on siten kokonaisuudessaan rauhallinen.
Kaupunki jatkaa kuitenkin tilanteen seurantaa tiiviisti. Jos tartuntoja alkaa kouluissa ilmenemään, kaupunginhallitus voi tehdä nopeasti päätöksen tilojen käytön rajoittamisesta ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Jyväskylä nosti jo viime viikolla valmiuttaan siirtyä hiihtoloman jälkeen yläkoulujen etäopetukseen.
– Tilanteeseen oli reagoitava valtioneuvoston torstaina 25.2. pitämän tiedotustilaisuuden jälkeen nopeasti, sillä hiihtoloman alkuun oli Jyväskylässä vain yksi arkipäivä. Materiaalit ja opetusvälineet jaettiin ennen lomia varalta oppilaiden mukaan, mutta jo tuolloin todettiin, että kyse on ennakkovalmistautumisesta, jonka lopullisuus arvioidaan tarkentuvan ohjeistuksen sekä ennen kaikkea kaupungin epidemiatilanteen mukaan, kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivisti.
Lisäksi poikkeusolojen johtoryhmässä linjattiin, että toisen asteen ja korkeakoulujen etäopetussuositus pidetään voimassa siten, että lähiopetusta voidaan järjestää porrastetusti hybridimallilla. Opetukseen voi hybridimallissa osallistua enintään 25 % oppilaitoksen opiskelijoista. Mahdollinen lähiopetus tulee toteuttaa koronaohjeita noudattaen ja maskeja käyttäen.

Harrastustoimintaan ei lisärajoituksia, suositukset otettava vakavasti
Harrastustoiminnan osalta todettiin, että kaupunki on sulkenut jo omat tilansa yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunnan osalta. 13-18-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ei Jyväskylässä rajoiteta, sillä kyseisessä ikäryhmässä tartuntoja on maltillisesti. Kaupunki kuitenkin seuraa tilannetta tarkasti ja on valmis tekemään tiukempia rajoituksia välittömästi, jos tarvetta ilmenee.
Kaupunki ei myöskään aseta tartuntatautilain mukaisia rajoituksia yksityisiin liikuntatiloihin. Rajoituksia voidaan kuitenkin tehdä nopeasti, mikäli tautitilanne lähtee heikkenemään ja tartuntoja ilmenee harrastustoiminnassa.
Jottei tiukempia rajoituksia jouduta tekemään, kaupunki suosittelee vahvasti, että kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee järjestää siten, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa. Harrastuksiin saavuttaessa tulee noudattaa turvavälejä ja käyttää maskeja yleisissä tiloissa sekä pukutiloissa. Harrastusten jälkeen tulee siirtyä mahdollisuuksien mukaan omaan kotiin suihkuun ja välttää kaikkea turhaa oleilua harrastustiloissa.
Kaupunki myös muistuttaa uuden tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti, että yleisötiloissa sekä asiakastiloissa on tarjottava asiakkaille ja osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen, annettava ohjeet riittävien etäisyyksien ylläpitämistä ja varmistettava tilojen ja pintojen puhdistamista.
Lisäksi kaupunki suosittelee, että liikuntaharrastuksissa tulee nyt kaikkien ikäryhmien osalta välttää otteluita ja turnauksia, joissa harrastusryhmät sekoittuvat. Tällä pyritään turvaamaan normaali harrastustoiminta omissa pienryhmissä.
– Jyväskylässäkin on näyttöä siitä, että ottelu- ja pelitilanteissa tartuntoja on levinnyt joukkueiden välillä. Tautitilanteen ollessa aktiivinen ja muuntoviruksen levitessä tämä on täysin turha riski, jonka toivomme vastuullisten seurojemme ja muiden harrastustoimijoiden huomioivan, ylilääkäri Johanna Tuukkanen summasi kokouksessa.
Poimintoja Jyväskylässä maaliskuussa voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista
– Jyväskylässä on toistaiseksi voimassa laaja maskisuositus kaikille 12 vuotta täyttäneille.
– Kaupunki suosittelee, ettei yli 6 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä helmikuun loppuun mennessä. Yksityistilaisuuksia ovat mm. syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.
– Seurakunnille on annettu suositus, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua kerrallaan enintään aluehallintoviraston yleisötilaisuuksien mukainen osallistujamäärä.
– Avin voimassa olevan päätöksen mukaan yleisömäärä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa sisä- ja ulkotiloissa on 10 henkilöä. Määräys on voimassa maaliskuun ajan.
– Kaupunki suosittelee asukkailleen, että matkustamista koronan leviämisvaiheen alueille vältetään.
– Kaupungin omistamat uimahallit ja kaupungin omat kuntosalit ovat maaliskuussa suljettuina.
– Kaupungin omat liikuntaryhmät ja erityisliikunnan ryhmät ovat keskeytettynä.
– Kaikki sisätiloissa tapahtuva yli 18-vuotiaiden ryhmäliikunta on suositeltu keskeytettäväksi maaliskuun ajaksi.
– Yli 18-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastus-, ottelu- ja kilpailutoiminta suositellaan pidettävän suljettuna helmikuun loppuun asti. (Poikkeuksena on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuva ammattilaisurheilu OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminta, Olympiakomitean tukiurheilijat ja OKM:n apurahaurheilijat.)
– Kirjastot palvelevat rajoitetuin palveluin maaliskuun ajan. Kirjastojen kokous- ja oleskelutilat ovat suljettuina ja kirjastoautot eivät liikennöi maaliskuussa.
– Jyväskylä Sinfonian ja kaupunginteatteri ovat suljettuina yleisöltä maaliskuun ajan.
– Ikääntyneiden palveluissa, vammaispalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa asumisyksiköissä on voimassa vierailusuositukset, joiden mukaan vierailuista tulee sopia aina etukäteen ja vierailijoita saa tulla kerrallaan paikalle enintään kaksi.
– Kaupunginsairaalan osastoille pääsevät vierailemaan ainoastaan saattohoitopotilaiden omaiset maskeja käyttäen.
– Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta toimii poikkeusjärjestelyin kesäkuun 2021 loppuun asti.
– Ikääntyneiden päivätoiminta pidetään suljettuna kesäkuun 2021 loppuun asti.
– Kaupungin päätöksenteko toteutetaan etäkokouksin valtuustokauden loppuun asti.
– Kaupunki on suositellut omalle henkilöstölleen toistaiseksi etätöitä kaikissa niissä ammateissa, joissa se on mahdollista.
– Kaupungin ulkopuolisille työnantajille kaupunki suosittelee etätöitä kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.
– Kansalaisopistossa liikunnanopetus jatkuu maaliskuun ajan etäopetuksena eivätkä helmikuun alussa keskeytyneet ryhmät käynnisty vielä maaliskuussa. Luennot ja yleisötapahtumat järjestetään verkossa tai perutaan. Muu kansalaisopiston opetus toteutetaan pääosin etäopetuksena. Opetuskäytännöistä on informoitu suoraan ryhmien opiskelijoita.
– Toisen asteen ja korkeakoulujen etäopetussuositusta on voimassa siten, että lähiopetusta voidaan järjestää porrastetusti hybridimallilla. Opetukseen voi hybridimallissa osallistua enintään 25 % oppilaitoksen opiskelijoista. Mahdollinen lähiopetus tulee toteuttaa koronaohjeita noudattaen ja maskeja käyttäen.
Jyväskylässä voimassa olevat rajoitukset kokonaisuudessaan: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat