Korpilahtelaiset yhdistykset ottavat kantaa kaupungin aikeisiin säästää ikäihmisten ilmaisista uimahallikyydeistä.

Lue alta:

Kauempana asuvalle kerran viikossa Jyväskylän kaupungin tarjoama uimahallikyyti voi olla ainoa mahdollisuus päästä uimahalliin tai vesijumppaan. Maksuttomien uimahallikuljetusten reitit suuntautuvat uimahalli AaltoAlvariin. Uimahallikuljetuksiin voi osallistua nousemalla UIMAHALLI-kyltillä merkattuun autoon reitin varrelta kaikilta pysäkeiltä. Uimahallissa on mahdollisuus uintiin ja kuntosaliharjoitteluun sekä ohjattuun 35 min vesijumppaan. Uimahalleissa toiminta on maksullista. Tämä on Jyväskylän kaupungin tarjoama palvelu iäkkäille kaupunkilaisille, jotka asuvat kauimpana Aalto Alvarista.

Vesiliikunta onkin yksi monipuolisimmista ja etenkin iäkkäille sopivimmista liikuntamuodoista. Huolehtimalla vanhimpien ihmisten palveluista, voimme edistää heidän elämänlaatuaan, toimintakykyään, fyysistä terveyttään ja mielenterveyttään. Hyvinvoiva eläkeläinen tai vanhus on kiinni yhteiskunnassa, kenties satunnaisesti jopa työelämässä. Pienetkin liikunnan vaikutukset voivat iäkkäillä olla aivan ratkaisevia toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta.

Ikäystävällinen Jyväskylä -ohjelman mukaan kaupungin on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on osa kaupunkistrategiaa ja sisältyy myös hyvinvointikertomukseen.

Ikäihmisten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat kansanterveysongelmia. Tarvitsemme paikkoja ja keinoja kohtaamiselle ja yhteisöllisyyden rakentumiselle. Yksinäisyyden ehkäisy vaatii puuttumista ja monitoimijuutta. Nämä uimahallireissut tuovat piristystä arkeen ja mahdollistavat sekä kohtaamisia että terveyttä edistävää liikuntaa.

Liikunta ei estä vanhenemista, mutta se voi hidastaa iän tuomia muutoksia ja pienentää niiden astetta ja seurauksia. Jyväskylässä on hienoja strategioita ja suunnitelmia hyvinvoinnin edistämiseksi, sallitaan edelleenkin uimahallikuljetukset ikäihmisille. Liikuntakaupunki Jyväskylän tulee pitää huolta kaiken ikäisten liikuntamahdollisuuksista. Pidetään huolta vanhenevasta väestä, joka on pitänyt huolta meistä.

 

Ilse Weijo

Eläkeliiton Korpilahden yhdistys

Korpilahden Sydänyhdistys

Korpilahden Reumayhdistys

Jyväskylän seurakunnan Korpilahden Väentupa