Jo yli 10 000 ihmistä Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla on maaliskuun alkuun mennessä saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen.
Viikolla 9 rokotetaan 80 täyttävien ja vanhempien ryhmän loppuosaa. Lisäksi eri rokotteella on käynnissä riskiryhmä ykkösen vanhimpien ikäryhmien rokotukset.

Kaikkia 80+ ei ehditty tavoittaa ennen puhelinvarausajan alkua.
Kaikille 80 vuotta täyttäville ja vanhemmille ei valitettavasti ehditty soittaa tiedotekorteilla luvatussa ajassa ennen helmikuun viimeistä viikkoa. Siksi kaikkia 80 tänä vuonna täyttäviä ja vanhempia, jotka eivät vielä ole soittoa ja rokotusaikaa saaneet, pyydetään ystävällisesti ottamaan itse yhteyttä uuteen koronarokotusnumeroon 014 266 1472. Pyyntö ei kuitenkaan koske niitä, jotka ovat jo soittaneet ja joille on annettu ohjeeksi odottaa puhelua rokotusajasta.
-Olemme huolissamme niistä vanhimpaan ikäryhmään kuuluvista, joille ei rokotteiden vähyyden vuoksi ehditty tarjota aikaa puhelimitse ennen takarajaksi ilmoitettua päivää 24.2.21. Toivomme, että tämä ei johda siihen, että osa ikäihmisistä jäisi ilman rokotetta, Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten koronarokotuksista vastaava ylilääkäri Johanna Tuukkanen.
-Koronarokotusoikeutta ei kannata missään nimessä jättää käyttämättä esimerkiksi kyytiongelmien vuoksi. Kulkemiseen liittyvistä ongelmista kannattaa avoimesti kertoa ajanvaraussoitossa. Silloin asiakkaaseen ollaan myöhemmin uudelleen yhteydessä. Käytettävissä on mm. mobiilirokotusyksikkö, jolla yritetään ensiksi palvella kaikkein iäkkäimmät ja heikoimmin rokotuspaikoille pääsevät. Myös kotihoidon asiakkaita rokotetaan parhaillaan heidän omissa kodeissaan, Tuukkanen toteaa.
Riskiryhmistä suurin on yli 70 vuoden ikä
Rokotusten järjestelyurakka on tuonut ilmi sen, että julkisuudessa iän tuomaa riskiä ei aina ole erotettu sairauksien aiheuttamasta riskistä. Tuukkanen korostaa, että yli 70 vuoden ikä on sinällään kaikkein suurin koronavirustaudin riskitekijä. Siksi iäkkäimmät 70+ kansalaiset kaikkialla maassa rokotetaan ensin vanhimmista alkaen. Vasta tämän jälkeen on alle 70-vuotiaiden vuoro.
-Koska meillä 70+ ikäisiä on niin paljon ja rokotteita on tullut hitaammin kuin meille luvattiin, on tämäkin ryhmä otettu käsittelyyn vanhimmista nuorimpiin. Viikolla 9 ikäihmisistä 75–79-vuotiaat ovat saaneet tiedon ajanvaraussoittojen tulosta maaliskuussa. Jos heille ei ole soitettu ennen 31.3. myös heidän toivotaan itse olevan yhteydessä koronarokotusnumeroon huhtikuun alussa, Tuukkanen muistuttaa.
Perussairaudet alle 70-vuotiailla määrittävät riskiryhmään kuulumisen
Alle 70-vuotiaat jaotellaan perussairauksien mukaisesti 1. ja 2. riskiryhmään, joissa edetään rokotuksissa vanhimmista nuorimpiin. THL:n julkaisema riskiryhmäluokitus löytyy osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys
Alle 70-vuotiaita on ryhdytty rokottamaan jo ennen kuin kaikki ikäihmiset ovat saaneet rokotteensa, koska nuoremmille hyväksyttyä rokotetta on saatu: Astra Zenecan rokotetta saa antaa vain alle 70-vuotiaille. Riskiryhmä ykkösen 60–69-vuotiaat voivat varata rokotusaikansa osoitteessa www.jyvaskyla.fi/koronarokotus/ajanvaraus pankkitunnistuksella toimivasta varausjärjestelmästä. Jos nettiajanvaraus ei onnistu, ryhmään kuuluvat saavat ajan myös soittamalla koronarokotusnumeroon 014 266 1472 tai oman terveysasemansa ajanvaraukseen (valinta 4).
Iän ja sairauksien perusteella riskiryhmäläisten jälkeen on muiden kansalaisten vuoro. Tavoitteena on edelleen se, että 80 % alueen yli 16-vuotiaista olisi saanut koronarokotteensa heinäkuun loppuun mennessä. Onnistuminen vaatii rokotteiden saapumisvauhdin merkittävää kasvua nykyisestä tahdista.
Iän puolesta riskiryhmäläisiä eli yli 70-vuotiaita Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella on noin 20 000 asukasta. Riskiryhmä ykköseen kuuluu noin 8000 asukasta. Kakkosriskiryhmän diagnooseihin perustuvaa poimintaa ei ole vielä tehty. Rokotteet on kuitenkin varattu kaikille suomalaisille.
Lisätietoa koronarokotuksesta saa Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.jyvaskyla.fi/koronarokotus alasivuineen.