JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TIEDOTE: – Ikääntyneiden tavoittaminen on vienyt ennakoitua kauemmin, sillä puheluihin halutaan varata aikaa
Jyväskylän kaupunki aloitti maaliskuun loppupuolella soittokierroksen kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen, jotka eivät jo ole kaupungin kotipalvelun tai asumispalveluiden piirissä. Puhelinsoitoilla haluttiin varmistaa, että ikääntyneet saavat apua koteihinsa koronakaranteenien aikana. Alun perin tavoite oli soittaa kaikille yli 70-vuotiaille pääsiäiseen mennessä. Puhelukierros on kuitenkin edelleen käynnissä, sillä puheluiden pituus on ollut huomattavasti ennakoitua pitempi. Soittoja on tähän mennessä tehty noin 10 000 asukkaalle soitettavien kokonaismäärän ollessa yli 15 000.

– Moni ikäihminen on odottanut puhelua. Sen aikana on käyty läpi kotikuulumiset ja tiedusteltu mahdollisuudet saada apua kotiin. Samalla on keskusteltu yksinäisyydestä ja koronaan liittyvistä huolista. Meillä on ollut linja se, että puhelut saavat kestää aina niin pitkään, kun juttua luontevasti riittää. Ja monet puhelut ovatkin olleet pitkiä. Tämä on uusi tilanne meille kaikille ja siitä halutaan puhua, soittorinkiä vetävä palveluesimies Riitta Pylvänen kertoo.

Soittoringissä on parhaillaan ollut yli 60 kaupungin työntekijää. Ensi viikolla soittajia on edelleen vielä noin 50 hengen joukko. Suurin osa soittajista on kaupungin liikuntapalveluista, joissa ryhmätoimintaa ajettiin alas. Myös varhaiskasvatuksesta siirtyi henkilöstöä soittorinkiin samoin kuin sosiaalipalveluista sekä eri palvelualueiden toimistopalveluista. Kaikki soittajat on perehdytetty puheluissa läpi käytäviin asioihin ja heidän kanssaan käydään säännöllisesti läpi niitä kysymyksiä ja huolia, joita kierroksen edetessä nousee esille.

Soittajat ja heidän lämmin asenne saa kiitosta asukkailta.
– Koronaohjauksen ja -neuvonnan lisäksi he tekevät samalla tärkeää ennalta ehkäisevää työtä ikääntyneiden hyväksi. Jos normaalissa arjessa on koronaan liittymättömiä pulmia, voidaan puhelun aikana yhdessä sopia, että tuen tarvetta kartoitetaan laajemmin ikääntyneiden palveluohjauksen toimesta. Palveluohjeukseen onkin tehty jo toistasataa soittopyyntöä, Riitta Pylvänen kertoo.

– Meillä onkin ollut upea tilaisuus jutella lähes kaikkien ikääntyneiden kanssa sekä kuulla, arki normaalisti sujuu. Jos pärjääminen herättää huolta, asukkaaseen otetaan erikseen yhteyttä kaupungin Oiva-keskuksen palveluohjaajien toimesta ja käydään läpi ne keinot, joilla kotona asumista voidaan tukea myös koronatilanteen jälkeen, Pylvänen jatkaa.
Niille ikääntyneille, joita puheluilla ei tavoiteta, lähetetään erilliset kirjeet koronatilanteesta sekä kerrotaan mahdollisuuksista saada apua koteihin kotikaranteenin aikaan.

Ikääntyneiden puheluissa huolestuttaa turvattomuus ja ikärasismi
Osassa puheluita tulee ilmi ikääntyneiden turvattomuus ja yksinäisyys. Kaikilla ei ole läheisiä tai omaisia, jotka voisivat tarjota apua tai joiden kanssa jutella uudenlaisista tilanteista. Myös yksittäisiä epämääräisiä puheluita, joissa on yritetty soittaa kaupungin nimissä, on ilmennyt. Kaupunki muistuttaakin, ettei kaupungin nimissä yritetä sopia tapaamisia ikääntyneen kodin ulkopuolelle asioiden hoitamiseksi.

– Missään tilanteessa kaupungin toimesta ei myöskään käydä hakemassa rahaa tai pankkikorttia ikääntyneen kotoa esimerkiksi kauppa-asioiden hoitamiseen vaan tehdyt ostokset laskutetaan jälkikäteen kaupungin toimesta. Kaupungin soitot tulevat aina 014 266 -alkuisista numeroista, Riitta Pylvänen kertaa.
Laajempi ja yllättävä ilmiö on kuitenkin muiden asukkaiden jopa aggressiivinen suhtautuminen ulkoileviin tai asioitaan hoitaviin ikääntyneisiin.
– Puheluissa on tullut esille järkyttäviä tapauksia, joissa jopa perheelliset ihmiset huutelevat ikääntyneille ulkoilulenkeillä. Ikääntyneitä on muun muassa käsketty kotiin lapsia tartuttamasta sekä pysymään neljän seinän sisällä. Myös kauppa-asioilla tai apteekissa olevia ikääntyneitä on moitittu ”kurittomuudesta” hyllyjen välissä muiden asiakkaiden toimesta. Nämä tilanteet tuntuvat ikääntyneistä luonnollisesti pahalta. Myös soittajat ovat näistä tilanteista järkyttyneitä. Karanteeni on tarkoitettu nimenomaan suojelemaan ikääntyneitä tartunnoilta, mutta se ei kategorisesti kiellä heitä ulkoilmasta tai käymästä välttämättömillä asioilla, Riitta Pylvänen muistuttaa.

Kaupunki vetoaa nyt asukkaisiin asiattoman käytöksen kitkemiseksi.
– Monelle ikääntyneelle on aivan riittävän raskasta olla näkemättä ja tapaamatta läheisiään. Sitä taakkaa ei pitäisi kenenkään lisätä huutelemalla tai osoittamalla mieltään ulkoilmassa. Yhtään lisäahdistusta ei tulisi kenenkään omalla toiminnalla aiheuttaa toisille poikkeustilanteen keskellä, Pylvänen toivoo.

Jyväskylän kaupunki ilmaisee samalla kiitoksensa kaupoille ja apteekeille lisääntyneistä kuljetuspalveluista koteihin. Myös riskiryhmien vuoksi pidennetyt palveluajat ovat hieno ele kauppojen osalta.
Omien palveluidensa osalta kaupunki muistuttaa ikääntyneitä siitä, että he voivat edelleen asioida terveysasemalle varatulla ajalla, haavanhoitajalla tai laboratoriokokeissa huolehtimalla asianmukaisesta käsihygieniasta ja turvaväleistä muihin asiakkaisiin tiloissa. Terveysasemien tiloja ja pintoja puhdistetaan jatkuvasti ja flunssapotilaat on ohjattu erillisille infektiovastaanotoille riskiryhmien suojelemiseksi.