Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 5.9. kokouksessa esityksen ensi vuoden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarviosta. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen toimialajohtajan pohjaesityksen mukaisesti äänin 6-3. Päätökseen jätettiin kolme eriävää mielipidettä. Lisäksi lautakunta päätti liikuntapalvelujen uudesta hinnastosta. Myös liikuntapalvelujen hinnasto hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisähuomiolla selvittää eri hinnoitteluvaihtoehtoja ottelu- ja vastaaviin tapahtumiin.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tasapainottamisvelvoite on ensi vuonna 2,3 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluihin on varattu ensi vuoden talousarviokehyksessä 46 231 000 euroa. Nykytasoon nähden tasapainottamisen tavoite on kulttuuri- ja liikuntapalveluissa on 2 300 000 euroa, mikä on noin 5 % supistus kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tämän vuoden rahoitukseen nähden.

Lautakunnan jatkovalmisteluun esittämä ehdotus leikkaisi menoja 1 591 000 euroa ja kasvattaisi tulotavoitetta 709 000 euroa.

Esitys sisältää liikuntapaikkamaksujen noston esimerkiksi uimahalleissa ja tekonurmi- ja luonnonnurmikentillä sekä lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuudesta luopumisen (400 000 euroa). Myös uimahallikuljetusten lopettamista esitetään (35 000 euroa). Säästölistalla on muun muassa Mämminiemen ja Leirikallion toiminnasta luopuminen nykymuodossa (50 000 euroa).

Yksi vuoden 2024 toiminnan painopistealue on vähän liikkuvien kuntalaisten tavoittaminen ja heidän liikunnallisen elämäntapansa edistäminen. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tuotetaan ja kehitetään Jyväskylän harrastamisen mallihankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämistyötä tehdään Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankeen avulla. Hankkeessa on mukana viisi suurta kaupunkia sekä Jyväskylä yliopisto. Liikuntapalvelut koordinoi hanketta Jyväskylässä.

Kansalaisopistojen kurssimaksuihin kaavaillaan korotuksia.

Vuodelle 2024 esitetään muun muassa pienten kirjastojen ja kirjastoautojen määrän vähentämistä (222 000 euroa). Esityksessä ovat Lohikoski, Vesanka, Halssila sekä kirjastoauto Martti. Henkilöstömäärää ja kirjastoaineiston hankintakustannuksia on myös mahdollista tarkastella, mikäli toimipisteitä vähennetään.

Lautakunta hyväksyi liikuntapalvelujen uudistetun hinnaston lisäyksellä, että kulttuuri- ja liikuntapalvelut selvittää hinnoittelun eri vaihtoehtoja ottelu ja vastaaviin tapahtumiin. Uudistettuun hinnastoon on koottu kaupungin liikuntapaikkojen tila- ja kertamaksut, ohjatun toiminnan kurssimaksut, virkistyskalastusmaksut, virkistysalueiden käyttöön liittyvät maksut sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksut. Hinnasto otetaan käyttöön 18.9.2023 alkaen.

Hinnastoon tulee lukuisia korotuksia, hinnoitellaan uusia liikuntapaikkoja ja maksukategorioita. Hinnantarkistusten taustalla on liikuntapalveluille jo tälle vuodelle asetettu nouseva tulotavoite.

Uudessa hinnastossa junioreille maksullisiksi tulevat uutena liikuntapalvelujen hallinnoimat liikuntasalit ja –hallit sekä koulujen ja päiväkotien liikuntasalit. Esimerkiksi aiemmin maksuton juniorivuoro koulun salissa maksaa jatkossa 6,75 €.