Jyväskylän sivistyslautakunnan iltakoulussa lautakunnan jäsenille esiteltiin ensi vuoden talousarviota. Kasvun ja oppimisen palveluiden tulisi löytää yhteensä 9,2 miljoonan euron säästöt.

Sivistyslautakunnan korpilahtelainen jäsen Markku Lahti (kesk.) toteaa, että säästölista on valtava.

-Korpilahden nuorisoverstaan lisäksi listalla on paljon kaikenlaista.

Lahden mukaan lautakunnan jäsenet puolueesta riippumatta suhtautuivat säästölistaan kriittisesti.

-Itse olen sitä mieltä, että mieluummin nostetaan veroprosenttia maltillisesti kuin kohdistetaan valtavia säästöjä esimerkiksi lasten ja nuorten palveluihin.

Lahti sanoo ymmärtävänsä, että myös kasvun ja oppimisen palveluista on säästöjä löydyttävä.

-Yksi tällainen mahdollinen säästökohde olisi tuntijako. Jyväskylässä annetaan enemmän opetusta kuin keskimäärin muualla Suomessa.

.Keväällä kuntalaiskyselyssä mukana olleista säästöesityksistä toimialajohtajan esityksessä ei ole mukana tässä vaiheessa aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärin toiminta sekä Jälkkärin palveluntuottajien avustusten lakkauttaminen. Myöskään musiikki- ja urheiluluokkatoimintaa, englanninkielistä opetusta eikä Liikkuva koulu –toimintaa olla esittämässä säästölistalle.

Päätösasiana kasvun ja oppimisen palvelujen osuus sivistyksen toimialan talousarviosta tulee lautakuntaan 6.9.2023.

Kaupungin talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa, sillä Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi vuositasolla noin 40 miljoonalla eurolla. Tasapainottamistavoitteen taustalla vaikuttavat muun muassa vuosina 2021–2022 kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi Jyväskylän kaupungin valtionosuuksia hyvinvointiuudistuksen jälkeisinä vuosina. Sote-menoista johtuvan valtionosuusleikkauksen lisäksi kaupungin taloudessa on jo useampia vuosia käyttötalouden alijäämää. Myös verotuksen rytmitys, inflaatio ja kuntien palkkaratkaisu ovat syitä talouden tasapainottamiseen.

Kaupungin kaikkien lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä viimeistään 15.9.2023 mennessä. Tältä pohjalta kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä, joka julkaistaan 23.10.2023.

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.11.2023.

Maarit Nurminen