Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta antoi keskiviikon kokouksessaan oman esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Kasvun ja oppimisen palveluiden säästötavoitteeksi oli alun perin asetettu 12,2 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta esittää säästöjä 5,8 miljoonan euron edestä.

Sivistyslautakunnan yhteinen näkemys oli, että lautakunnalle esitetty 12,2 miljoonan euron säästötaso kasvun ja oppimisen palveluille vuodelle 2024 on liian korkea. Kaupunkilaiskyselyn tahtotilan mukaisesti lasten ja nuorten palveluja tulee olla erityisessä suojelussa. Tätä tukevat myös kaupunkistrategian ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet.

Sivistyslautakunta päätti yhteiset palvelut ja hallinnon sopeutussummaksi 681 000 euroa toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen palvelualueelta esitetään sopeutettavaksi 1, 5 miljoonaa euroa, perusopetuksesta 3,3 miljoonaa euroa ja nuorisopalveluista 322 000 euroa.

Sivistyslautakunta toteaa perusopetuksen opetusresursseja ei tule leikata, jotta opetusryhmien koot eivät kasvaisi. Myös nyt alhaisella tasolla oleva aineiden ja tarvikkeiden määrärahat tulee säilyttää kohtuullisella tasolla. Myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen tukiresurssit haluttiin säilyttää. Enemmistö lautakunnan jäsenistä kannatti nykyisen kouluverkon säilyttämistä. Lopulliset säästöt tarkentuvat käyttötaloussuunnitelmassa. Toimialajohtajan talousarvioesityksessä oleva irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 noin 40 miljoonalla eurolla. Tasapainotuksesta 21,6 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2024, 11,3 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 7,7 miljoonaa vuodelle 2026.