– Pingispöytä on ollut kovassa käytössä toimintavälkillä, kertovat liikunnanopettaja Tiina Hakala ja rehtori Satu Lahti. Korpilahden yhtenäiskoulussa on jo pitempään kiinnitetty huomiota oppilaiden liikkumiseen koulupäivän aikana, nyt siihen on tuotu lisää mahdollisuuksia tauottamalla koulupäivää uudella tavalla.


– Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten tuloksissa huomiota kiinnitti se, että moni asia on mennyt hyvään suuntaan, toteaa Korpilahden yhtenäiskoulun rehtori Satu Lahti viime keväänä toteutetusta kouluterveyskyselystä.
– Muutama vuosi sittenhän kannettiin valtakunnallisesti huolta etenkin yläkouluikäisistä pojista. Nyt poikien koulussa viihtyminen on parantunut ja muutkin kouluterveyskyselyssä esiin tulleet asiat ovat aiempaa paremmin sekä koko maan että Jyväskylän tuloksissa, ja sama trendi näkyy meillä.
Lahden mukaan viimekeväinen kouluterveyskysely osoittaa, että etenkin yläkouluikäisten tyytyväisyys elämäänsä sekä kouluviihtyvyys ovat Korpilahdella lisääntyneet ja kiusaamisen kokemukset ovat vähentyneet. Myös elämäntavoissa on tapahtunut muutosta parempaan suuntaan.
– Liikkuminen on lisääntynyt ja alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt. Tosin kyselyn tulosten mukaan nuuskan käyttö on lisääntynyt, mutta se vaihtelee; viime keväänä, jolloin kysely toteutettiin, nuuskan käyttö näkyikin täällä koulussa, mutta nyt se on taas selvästi vähentynyt, Lahti kertoo.
– Sen sijaan alakoulun puolella tilanne on monelta osin heikentynyt. Alakoululaisista kouluterveyskyselyyn vastasivat neljäs- ja viidesluokkalaiset ja heistä entistä suurempi osa vastasi esimerkiksi kokevansa oman terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Huolestuttavaa on myös se, että myös alakouluikäisistä entistä useampi jättää aamupalan syömättä, ja se taas voi vaikuttaa moneen muuhun asiaan, jos koulussa on kovin nälkäinen, eikä jaksa keskittyä.
– Keskusteluyhteys koululaisten ja heidän vanhempien välillä on Korpilahdella hyvällä tolalla. Alakouluikäisistä noin 90 prosenttia kokee, että vanhemmat tukevat ja kannustavat heitä usein ja yläkoululaistakin yli 50 prosenttia, eli entistä useampi, ilmoitti, että heillä on hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa, Lahti kertoo.

Valtakunnalliseen tasoon verrattuna Korpilahden yhtenäiskoulun oppilaat kokevat olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja viihtyvät koulussa paremmin kuin ikätoverinsa keskimäärin.
– Meillä on mennyt todella hyvin, meillä on mukavat oppilaat, jotka tekevät hyvää työtä. Mitään hirveän suuria huolenaiheita ei ole pompannut esille, Satu Lahti toteaa.
– Kiusaaminen on edelleen asia, jota joudumme miettimään; kouluterveyskyselyssä kiusaamisen kokemukset olivat jopa lisääntyneet alakouluikäisten tyttöjen keskuudessa. Nyt olemme miettineet uusia tapoja, joilla kiusaamiseen voitaisiin puuttua. Tarkoituksena olisi tehdä kiusaamisesta ilmoittamisesta entistä helpompaa ja olemme lähdössä mukaan myös verso-koulutukseen eli vertaissovittelukoulutukseen, Lahti kertoo.
Toinen asia, johon Lahden mukaan pitää edelleen kiinnittää huomiota, on oppilaiden liikkuminen myös koulupäivän aikana.
– Olemme saaneet myös viides- ja kahdeksasluokkalaisille tehtyjen fyysistä toimintakykyä mittaavien MOVE!-testien tulokset. Tulokset olivat suurimmaksi osaksi valtakunnallista tasoa parempia, etenkin tytöillä, Lahti kertoo.
– Korpilahden yhtenäiskouluhan on ollut mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa jo pitkään. Työ on tuonut tulosta ja sitä kannattaa jatkaa, meillähän on moniin Jyväskylän kouluihin verrattuna huippumahdollisuudet harrastaa liikuntaa tilojen ja ulkoalueiden suhteen. Ja innostustakin löytyy, sekä opettajien että oppilaiden puolelta.
– Nyt olemme lisäämässä liikuntaa koulupäiviin toimintavälkillä ja liikuntavakseilla. Olemme tauottaneet koulupäivää nyt siten, että jokaiseen päivään saadaan mukaan puolen tunnin mittainen välitunti, jonka aikana pääsee vaikkapa liikuntasaliin tai kuntosalille liikkumaan, tai harrastamaan jotain muuta, esimerkiksi pöytäfutis ja pingis ovat olleet suosittuja. Ja kun säät suosivat, toimintaa on pihallakin. Liikuntavaksit taas ovat oppilaita, jotka ohjaavat muita liikunnan pariin, Lahti kertoo.

Tiina Lamminaho