Keski-Suomen keskussairaalassa alkaa ensi maanantaista lähtien osalle potilaista uudentyyppinen kotiuttamiskäytäntö, jossa sopivat leikkauspotilaat kotiutetaan ensimmäisen vuorokauden aikana suoraan heräämöstä kotiin. Tämä kotiuttamismalli tuli mahdolliseksi, kun heräämöä ei enää suljeta kello 19.00, vaan se on auki koko yön.  Uusi kotiutuskäytäntö sopii hyvin potilaille, jotka ovat perusterveitä ja joilla on kotona tarvittava apu ja huolenpito. Päätös siitä, soveltuuko leikattava potilas tämäntyyppiseen kotiuttamismalliin, tehdään jo leikkausta suunniteltaessa yhdessä potilaan kanssa.

-Kun kotiutuskriteerit leikkauksen jälkeen täyttyvät, moni potilas haluaa päästä mahdollisimman nopeasti kotiin ja heille tämä malli sopii hyvin. Mutta jos esimerkiksi kyseessä on monisairas vanhus tai kotiolosuhteet ovat sellaiset, että leikattu potilas ei saa siellä mahdollisesti tarvitsemaansa apua, tällaisille potilaille tämä malli ei sovi, kertoo osastonhoitaja Jaana Teerijoki.

Potilaan kannalta sairaalassaoloajan lyheneminen voi ehkäistä leikkauksen jälkeisiä infektioita, lyhentää toipumisaikaa ja lisätä tyytyväisyyttä. Sairaalan toiminnan kannalta ”heräämöstä kotiin” -toimintamalli mahdollistaa päiväkirurgisten leikkausten lisäämisen sekä vähentää vuodeosastojen paikkatarvetta. Potilaan läheiset otetaan aktiivisesti mukaan potilaan ohjaukseen ja edistämään toipumista.

Tarvittaessa potilaat voivat olla valvonnassa heräämön tiloissa seuraavaan aamuun saakka. Potilaat pyritään kuitenkin kotiuttamaan leikkausta seuraavana aamuna viimeistään klo 7.30 mennessä.