Keski-Suomessa kaadettiin vuodenvaihteessa päättyneessä jahdissa 4431 hirveä, mikä on 632 hirveä edellistä vuotta enemmän. Lukumääräisesti eniten hirviä kaadettiin Viitasaarella (542), Pihtiputaalla (358) ja Jämsässä (357). Myös Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen (Joutsa ja Luhanka) alueella ammuttiin 358 hirveä.

Jahdissa kaadettiin keskimäärin 3,2 hirveä tuhannelta hehtaarilta. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaadettiin Konneveden riistanhoitoyhdistyksen (4,5 hirveä/1000 ha) ja Korpilahden riistanhoitoyhdistyksen alueilla (4,4 hirveä/1000 ha).

Suomen riistakeskus myönsi päättyneelle jahtikaudelle Keski-Suomen alueelle 3937 pyyntilupaa. Lupamäärä nousi 1040:llä edellisvuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla oli mahdollista kaataa lähes 5300 hirveä. Eniten hirviluvat lisääntyivät pohjoisessa Keski-Suomessa.

Lupia jäi odotetusti käyttämättä aikaisempaa enemmän. Lupien käyttöaste oli 85 %. Käytössä oli entistä laajemmin ns. pankkilupajärjestelmä, jossa lupia haetaan enemmän kuin suunnitteluvaiheessa näyttäisi tarvetta olevan. Pankista lupia otetaan käyttöön, mikäli hirviä jahtiaikaan havaitaan olevan runsaammin kuin hakuvaiheessa oletettiin. Näin voidaan nopeasti reagoida hirvikannan yllättäviin muutoksiin.