Kala-altaan vallin sortumista on estetty vettä pumppaamalla. Tällä hetkellä omaisuudelle tai ihmisille ei ole vaaraa. Kuva: Keski-Suomen Pelastuslaitos.

Keski-Suomen pelastuslaitos on ollut perjantai-illasta alkaen torjumassa tulvavaaraa Korpilahdella Hirvimäentiellä.

Pihapiirissä oleva kala-allas on runsaiden sulamisvesien vuoksi alkanut tulvia ja pahimpana vaarana pidettiin kala-altaan vallin sortumista jolloin vesimassat huuhtoutuisivat noin 200 m päässä olevan junaradan ratapenkkaan, jossa kala-altaalta laskeva puro kulkee rumpuputken kautta radan ali.

Tapahtumapaikalla on käynyt lauantaina ja sunnuntaina myös ELY-keskuksen tulva-asiantuntija ja hänen arvionsa on, että vaikka kala-altaan valli murtuisi, niin vesimassoista ei ole vaaraa läheiselle rautatielle.

Lauantaina paikalle saatiin virka-avunpyyntönä Tikkakosken varuskunnasta sähköaggregaatti, jonka tuottamalla virralla käytetään voimavirtakäyttöisiä uppopumppuja. Lisäksi pelastuslaitoksen pumppukalustoa on ollut pumppaamassa vesimassoja vallin yli. Kiinteistön omistaja on saanut paikalle myös yksityistä pumppauskalustoa jotka toimivat traktoreiden pyörittämillä hydrauliikkamoottoreilla.

Sunnuntaina vedenpinta saatiin laskemaan, mutta pumppaus jatkuu edelleen maanantaina.

– Tarkoitus on saada vedenpinta pumpattua normaalitasolle ja huolehtia että se pysyy siinä koko tämän kevättulvajakson, Keski-Suomen Pelastuslaitokselta kerrotaan.

Kala-altaan suojavalliin alkoi tulla jo uhkaavia murtumia ja puustoa on kaatunut vallin reunamilta.