Hulevesilaskut lähtevät loka-marraskuussa 2018 Jyväskylän kiinteistöille. Hulevedestä laskutetaan 1.1.2018 alkaen.  Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat kuluvan vuoden hulevesilaskun loka-marraskuun 2018 aikana. Laskun saavia kiinteistöjä on noin 17 000 kappaletta.
Hulevesilaskun ennakkotiedote ja tietojen tarkistuspyyntö lähetettiin kiinteistöille kesällä 2018. Korjauksia kiinteistön tietoihin tai ilmoituksia hulevesimaksun vähennykseen oikeuttavista perusteista toimitti noin 900 kiinteistöä. Ilmoitusten tiedot on tarkistettu ja niiden perusteella noin 350 kiinteistön hulevesimaksun määrää on muutettu. Tarkistettuja tietoja käytetään pohjana hulevesimaksujen laskutuksessa.
Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Jos kiinteistön hulevesimaksu on suuruudeltaan alle viisi euroa, kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta.
Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut kalenterivuoden alussa. Jos laskussa on mielestäsi virheellisyyksiä, voi kiinteistön hulevesimaksusta tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään Jyväskylän kaupungin katupäällikölle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä.

Hulevesimaksun käyttöön ottamisesta Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella päätettiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa helmikuussa vuonna 2017.