Jyväskylän kaupunki on järjestänyt ja kehittänyt vapaaehtoistoimintaa vuodesta 1994 lähtien. Vapaaehtoistoiminnan palvelut eli Vapari välittää muun muassa asiointiapua ja liikuntaluotseja. Näihin molempiin järjestetään koulutusta Korpilahdella syksyn aikana.
-Kerta-apu koostuu kolmesta eri alueesta eli asiointiavusta, kodin huoltoavusta ja digi-luotseista. Jotkut ihmiset, kuten ikäihmiset tai liikuntarajoitteiset tarvitsevat apua asioidessaan kaupassa tai vaikkapa lääkärissä. Kodin huoltoapu voi olla esimerkiksi verhojen vaihtamista. Digi-luotsi auttaa, jos on ongelmia esimerkiksi television tai puhelimen kanssa, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala kertoo.
Kerta-apu on nimensä mukaan kertaluonteista.
-Pyyntö välitetään vapaaehtoisille ja toivotaan, että vapaaehtoisista löytyy tekijä. Kerta-apu ei vaadi erityistä koulutusta tai osaamista, vaan jokaisen omat taidot riittävät niihin.
Vapari järjestää myös liikuntaluotsitoimintaa yhdessä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.
-Liikuntaluotsi liikuttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea tai kannustusta. Tämäkin on lähtökohtaisesti kertaluonteista, mutta toiminnassa voi muodostua myös pysyvämpiä pareja.
Rajala kertoo, että Korpilahdella olisi kysyntää vapaaehtoistoiminnalle.
-Kotihoidon kautta tulee kaksikolmasosaa pyynnöistä, mutta olemme joutuneet sanomaan ”eioota” Korpilahden kohdalla, koska Korpilahdella ei ole vielä ollut vapaaehtoisia.
Kaupungin organisoimassa vapaaehtoistoiminnassa on mukana noin 600 ihmistä.
-Koulutukset ovat avoimia kaikille ja omat taidot riittävät. Vapaaehtoistoiminta on palkatonta. Palkkio tulee hyvänä mielenä itse toiminnasta, Rajala sanoo.
Liikuntaluotsi-koulutus 31.10.2018 kello 14 Korpilahden päiväkeskus.
Kerta-apukoulutus 6.11.2018 kello 14 Korpilahden päiväkeskus.

Maarit Nurminen