Jyväskylän seurakunnan kirkol­lisveroprosentti säilyy ennal­laan myös ensi vuonna. Kirkko­valtuusto vahvisti veroprosen­tiksi 1,45.

Taloussuunnitelman mukaan seurakunnan tulos vuosina 2019–2021 on 1,45 prosentin kirkollisverolla noin 2,2 miljoo­naa euroa ylijäämäinen. Sum­massa ei ole huomioitu inves­toinneista syntyviä kustannuk­sia tai suunnittelukauden arvi­oituja satunnaisia tuottoja.