Kaupunki on suunnitellut Korpilahden linja-autoliikenteen pysäkkejä Korpilahdentielle. Suunnitelmat ovat nyt nähtävillä.
Korpilahden linja-autoasema sijaitsi aiemmin Keskimaan tontilla ja asiasta oli aikoinaan nykyisen Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keskimaan välinen sopimus. Vuonna 2014 Keskimaa haki poikkeuslupaa kiinteistön piha-alueen muutostöille saadakseen alueelle lisää pysäköintipaikkoja ja polttoaineen jakelupisteen. Muutostyöt toteutettiin 2018, jonka johdosta linja-autopysäkille jouduttiin etsimään uusi paikka.
Martinpolun ja Kokkotien risteysalueelle on valmisteilla kaavamuutos, joka rajoittuu Korpilahdentiehen. Kaavamuutoksessa liittymä Jyväskylän kaupungin omistamalle tontille poistuu käytöstä.
Nyt laaditussa suunnitelmassa linja-autopysäkit on sijoitettu lähelle Korpilahden satamaa, josta on muodostunut kirkonkylän toiminnallinen keskipiste. Linja-autopysäkit ovat myös lähellä koulukeskusta, jonne on turvallinen reitti Kokkotien kautta. Liikekeskus ja linja-autopysäkit muodostavat toiminnallisesti ehjän kokonaisuuden.
Pysäkit on suunniteltu kahdelle linja-autolle ja ne varustetaan kaksoiskatoksin, joissa on penkit. Eteläpuolella katua levennetään pysäkkisyvennyksen verran. Pohjoispuolella kadun reunalinja pysyy entisellään. Molemmille puolille on suunniteltu 2,75 m leveä odotustila, jotka varustetaan pysäkkikatoksin. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä siirretään kadun molemmilla puolilla odotustilan taakse.
Korpilahdentien ylittävät suojatiet ja pyörätien jatkeet ovat entisillä paikoilla. Eteläpuolella suojatiesaarekkeita siirretään ajolinjojen selventämiseksi.
Odotustilat päällystetään betonikiveyksellä. Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan.
Nykyiset valaisinpylväät siirretään ja suunnitellut liikennemerkit asennetaan.
Linja-autopysäkit ovat vuoden 2019 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 60 000 euroa.
Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros sekä Korpilahden palvelupisteeseen os. Virastokuja 2 19.2.2019 – 4.3.2019. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo [at] jyvaskyla.fi viimeistään 4.3.2019 kello 15.00 mennessä