Kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on myöntänyt korpilahtelaiselle Leustun Kaivu Ky:lle maa-aines- ja ympäristöluvan Vesankaan.
Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti äänin 4–3 myöntää Leustun Kaivu Ky:lle maa-aines- ja ympäristöluvan 10 vuoden ajalle kallion ottoon, kiviaineksen murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon maisemointitarkoituksessa.
Toiminta sijoittuu Vesankaan Uussipilä-tilalle. Kyseessä on uusi toiminta, joka sijaitsee Kinnasvuoren ja Suolijärven ja Suolijoen välissä noin 500 metriä Kolujärvestä kaakkoon. Suunnitelma-alue suojavyöhykkeineen rajautuu idässä Suolijokeen.
Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 27,2 hehtaaria ja siitä varsinaista kaivualuetta on 5,46 hehtaaria. Kokonaisottomäärä on 390 000 kuutiometriä. Maisemointiin on tarkoitus käyttää enintään 47 500 kuutiometriä muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita.