Markku Lahti jättää koulunmäen hyvillä mielin.

Kun Yhtenäiskoulun rehtori Markku Lahti katselee ulos työhuoneensa ikkunasta, hän näkee saman maiseman kuin 58 vuotta sitten. Tuolloin Lahti oli koulunsa aloittanut poika ja luokkahuone sijaitsi suurin piirtein samalla paikalla kuin rehtorin työhuone. Päivät koulunmäellä ovat käymässä vähiin, sillä Lahti on töissä viimeistä viikkoa. Vuosilomien jälkeen hän jää eläkkeelle vuoden alusta.
Voisi sanoa, että Lahden elämä on keskittynyt koulunmäelle kouluvuosista lähtien.
-Olen ollut täältä pois armeijavuoden, muutaman opiskeluvuoden ja kaksi vuotta, kun kävin töissä Keuruulla.
Lahti on syntynyt kirkonkylällä. Kotitalo sijaitsi lähellä nykyistä ysitietä, Nurmisen sahan yläpuolella.
-Opiskeluajasta asuin suurimman osan Korpilahdella ja tein koululla sijaisuuksia. Silloinen yläasteen rehtori ja liikunnan opettaja Antti Suhonen pyysi sijaiseksi ensimmäistä kertaa vuonna 1978. Historian opiskelu ja liikunnan harrastaminen antoivat vahvuuksia opettajan uralle. Opiskelin myös opinto-ohjaajaksi.
Kun opettajia eläköityi 1980-luvulla, Lahdelle avautui paikka yleisaineiden opettajan paikka. Vuonna 1990 Heikki Lehmusjoki jäi eläkkeelle koulutoimenjohtajan tehtävistä ja Lahti haki paikkaa. Yläasteen rehtorin ja koulutoimenjohtajan tehtävät yhdistettiin vuonna 1993, kun rehtori Suhonen jäi eläkkeelle.
Alakoulun koulunjohtajan Heikki Mustajärvi siirryttyä eläkkeelle alakoulun ja yläkoulun rehtorin virat yhdistettiin.
-Me rakensimme yhtenäiskoulua ja kouluhallintoon liittyvät tehtävät siirtyivät muutaman vuoden kuluttua Jyväskylään, joten virkojen yhdistäminen tuli sopivaan paikkaan, Lahti sanoo.
Eläkkeelle jäävä rehtori muistelee hienoimpina hetkinä uuden koulun valmistumista ja yhtenäiskoulun käynnistämistä. Hyvä suunnitteluporukka takasi sen, että siirtyminen yhtenäiskoulujärjestelmään sujui hyvin.
-Uudistuksessa kaadettiin turhia raja-aitoja ylä- ja alakoulun välillä. Nykyisin opettajat ovat käytännössä yhteisiä – ollaan yksi työyhteisö. Koulunmäellä vierailevat ihastelevat ympäristöä poikkeuksetta. Itse iloitsen uuden koulurakennuksen lisäksi urheilukentästä, remontoidusta kirkosta ja upeasta Päijänne-näkymästä.
Pienten koulujen lakkauttamiset ovat sen sijaan olleet raskaita päätöksiä.
-Aikanani Korpilahdelta on lakkautettu toistakymmentä kyläkoulua. Osan takana olin itsekin, osan en. Kun oppilasmäärä menee todella pieneksi, koulunkäynti ei ole mielekästä enää kenenkään kannalta. Kouluverkon harventamisen hinta on ollut pidentyneet koulumatkat. Täällä onkin täysi työ saada koulukuljetukset sujuviksi ja pysymään lain määräämissä aikarajoissa.
– Opettamisen malli on muuttunut paljon. Entisaikaan opettaja oli kateederilla, luokkahuoneen edessä ja oppilaat kuuntelivat. Tuorein opetussuunnitelma on todella suuri muutos ja se on vaatinut opettajilta paljon. Koulu, vanhemmat ja opettajat ovat enemmän yhteydessä kuin koskaan ennen. Näiden vuosikymmenten aikana oppilaan ja opettajan suhde on muuttunut. Nykyajan oppilaat ovat rohkeampia ja ottavat asioita esille. Oppilaista on tullut enemmän yksilöitä ja heidän koulumenestystään seurataan monella tapaa, mm. arviointikeskusteluissa yhdessä vanhempien kanssa.
Lahti sanoo, että koulukiusaamiseen puututaan nykyisin huomattavasti aikaisempaa enemmän.
-Koko henkilökunta osaa puuttua mahdolliseen kiusaamiseen. Jos asia ei ratkea, se päätyy rehtorin pöydälle. Oppilashuoltoryhmä käsittelevät erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten asioita.
Lahti sanoo jättävänsä Yhtenäiskoulun levollisin mielin.
-Uudet opettajat tuovat oman raikkaan tuulahduksensa ja konkareilla on kokemusta, mistä on hyötyä nuoremmille. Olen sillä tavalla realisti, että nyt on itselleni oikea aika lähteä.
Eläkepäivillään Markku Lahti aikoo harrastaa liikuntaa ja huolehtia muutoinkin terveydestään. Istumista hän aikoo vähentää tuntuvasti.
-Esimerkiksi kotiseututyötä jatkan ja on olemassa monia muitakin mielenkiintoisia asioita, joiden pariin on nyt aikaa palata. Vanhassa talossa riittää laittamista ja pidän matkustamisesta. Lastenlapsille on nyt toivottavasti enemmän aikaa, Lahti sanoo.
Koulun johtaminen tulee olemaan hyvissä käsissä. Nykyinen apulaisrehtori Juhani Lehtimäki hoitaa Yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviä vuoden vaihteeseen saakka apunaan koulun johtoryhmä. Vuoden 2019 alussa rehtorina aloittaa Satu Lahti.
-Sama sukunimi on hauska sattuma, emme ole sukulaisia, Markku Lahti naurahtaa.

Maarit Nurminen