Paula Määttä luovutti Anneli Kuusinen-Laukkalalle kylähullu Alpiini Piiparisen tekemän linnunpöntön, jossa on sisällä kyläläisten Pokolle esittämiä toiveita. Paula Määttä (kuvassa oikealla) toimi Pokon puheenjohtajana 16 vuotta, nyt vetovastuun ottaa Anneli Kuusinen-Laukkala.

Uudessa hankkeessa yhdistys palkkasi nuoria kesätyöntekijöiksi.

– Tehtävä on haasteellinen ja saappaat isot, enkä minä niihin mittoihin venykään, mitä Paula Määttä on Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistyksen puheenjohtajana tehnyt. Silti toivon, että pystyn hyödyntämään omaa osaamistani alueen ihmisten hyväksi, Poko ry:n uusi puheenjohtaja Anneli Kuusinen-Laukkala toteaa.

Paula Määttä on toiminut Pokon puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta, vuodesta 2002 lähtien.

– Olen jo muutama vuosi sitten sanonut, etten aio olla tässä ikuisesti. Nyt, kun senioritalohanke lähti etenemään ja siihen perustettiin oma yhdistys, koitti hyvä aika irtautua Pokon puheenjohtajuudesta, Määttä sanoo.

– Pokon hallituksessa jatkan edelleen, ja olen luvannut, että hoidan loppuun lähipalvelujen kehittämishankkeen sekä tiettyjä asioita Hangasjärvellä.

Anneli Kuusinen-Laukkala on ollut mukana Pokon hallituksessa kymmenisen vuotta. Pokon tärkeimpänä tehtävänä hän pitää pohjoisten kylien yhteistyön lisäämistä.

– Pokon kautta kyläseurat tulevat tietoiseksi toisistaan ja siitä, mitä toisilla kylillä tehdään. Yhteisten hankkeiden avulla voimme saada kaikille hyvää. Poko voi tehdä asioita, joista kaikki hyötyvät, mutta jotka saattaisivat olla yksittäiselle kyläseuralle liian isoja, Kuusinen-Laukkala toteaa.

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys lähti liikkeelle Tikkalan lähiliikuntapaikan suunnittelusta.

– Silloin Korpilahden alueen EU-tuista vastannut Vesuri-ryhmä halusi rahoittaa mieluiten kylien yhteisiä hankkeita, Paula Määttä kertoo ja muistelee Oiva Lahtisen ehdottaneen Harjulassa pidetyssä kokouksessa yhteisen yhdistyksen perustamista.

Tikkalan lähiliikuntapaikan rakentamisen lisäksi Pokon hallinnoimilla hankkeilla on muun muassa kunnostettu Hangasjärven retkikämppää useampaan kertaan, uusimmaksi retkikohteeksi saatiin hiljattain Myllyjoen laavu Saukkolaan.

– Hankkeista on jäänyt konkreettisena elämään myös kyläpiikatoiminta ja kiinteistönhoitajan toiminta. Molemmat työskentelevät Hetiavuks-osuuskunnan kautta ja pystyvät työllistämään itsensä täällä pohjoisilla kylillä, Kuusinen-Laukkala sanoo.

Aivan uutena toimintana Poko on palkannut täksi kesäksi kolme nuorta kesätyöntekijää.

– Rahoitus tulee JyväsRiihen kautta, eli saamme tähänkin hankkeeseen EU:n maaseuturahaston Leader-rahaa, Kuusinen-Laukkala toteaa.

Kolme lukiolaisnuorta työskentelee kesän aikana kaikkien viiden pohjoisen kylän alueella.

– He auttavat kyläseuroja ja pitävät kesäkahviota eri tapahtumissa, vähän pop up -tyyppisesti. Lisäksi tarkoituksena olisi, että he kehittelisivät jotain toimintaa yli 15-vuotiaille nuorille. Meillä alkaa olla täällä kylillä jo melko paljon sen ikäisiä, mutta heille ei ole tarjolla paljoakaan toimintaa, Kuusinen-Laukkala kertoo.

– Jos hanke onnistuu hyvin, nuorten työllistämistä voisi ajatella jatkossakin kylien avuksi. Katsellaan löytyisikö ensi kesäksi siihen tukea jostakin. Osuuskunnan kautta työllistyminen mikroyrittäjänä suoraankin olisi mahdollista.

Hangasjärven retkikämppään liittyen Poko on virittelemässä jo seuraavaa hanketta ja yhteistyökuvioita.

– Teemme yhteistyötä Keski-Suomen ulkoiluverkostoja kehittävien tahojen kanssa, esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoululla on meneillään Keski-Suomen polut maailmankartalle -hanke; sitä kautta voisimme saada Hangasjärvellekin kansainvälistä markkinointia, Paula Määttä kertoo.

– Pienimuotoista luonto- ja kulttuurimatkailua kehittelemme myös Go Korpilahti Go-hankkeen ja Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeen kanssa. Yksin asioita ei pysty tekemään, tarvitaan yhteistyökumppaneita, Anneli Kuusinen-Laukkala toteaa.

– Puheenjohtajana tulen tarvitsemaan edeltäjäni apua edelleen ja joudun myös  delegoimaan tekemistä muille. On ollut todella hienoa, että olemme saaneet Paulan tänne kylille antamaan virtaa, tästä on hyvä jatkaa.
Tiina Lamminaho