Jyväskylässä rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti helmikuun alusta alkaen. Kaikki Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnasta haettavat luvat eli rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvat tulee hakea helmikuun alusta alkaen kaupungin sähköisen Oma Jyväskylä -asiointipalvelun kautta. Myös lupien voimassaoloaikojen pidennyshakemukset tulee toimittaa kyseisen palvelun kautta.

. Hakemukseen liitteitä lisättäessä erityistä huomiota tulee kiinnittää liitteiden selkeään nimeämiseen ja sisältötietojen oikeellisuuteen. Liitteet tulee sijoittaa palvelun osoittamille paikoille ohjeistuksen mukaisesti. Puutteet liitteissä hidastavat lupavalmistelua, erityissuunnitelmien käsittelyä, arkistointia ja tietopalvelua, rakennusvalvonnasta kerrotaan.

Hakemuksia voi edelleen toimittaa myös paperilla, mutta tämä hidastaa lupakäsittelyä, koska rakennusvalvonnan henkilökunta siirtää paperiset hakemukset ensin sähköiseen asiointipalveluun.

Rakennusvalvonta voi toisaalta lupakäsittelyä helpottaakseen pyytää toimittamaan pääpiirustukset joissakin tapauksissa paperisina. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi isot hankkeet, joiden piirustukset ovat suuria.

Lupapäätökset ja pääpiirustukset löytyvät asiointipalvelusta

Helmikuun alusta alkaen lupapäätökset ja hyväksytyt pääpiirustukset leimataan sähköisesti, minkä jälkeen ne näkyvät Oma Jyväskylä -asiointipalvelussa hakijalle sekä mahdollisille hankkeen muille osapuolille, joille on myönnetty käyttäjätunnukset palveluun. Asiakirjoja voi halutessaan tulostaa.