Tikkalassa keskusteltiin senioritalosta ja kaikenikäisten kylästä. Seniorit toivotetaan tervetulleeksi koulun viereen.

Tikkalan koululaiset toivottavat seniorit tervetulleeksi koulun läheisyyteen; Tikkalan senioritalon suunnittelun tiimoilta järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jonka teemana oli Tikkala – kylä kaikenikäisille, ei senioritalon rakentamisesta ja yhteistyöstä koulun kanssa haittapuolia löydetty.

– Mehän olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä senioreiden kanssa ja minusta on ihanaa, kun koululla näkee myös ikäihmisiä; vanhuuttakaan ei pelkää, kun tapaa ikääntyneitä. Ja monien koululaisten isovanhemmat asuvat kaukana; kohtaamiset ikäihmisten kanssa ovat hienoja hetkiä, koulunjohtaja Tiina Jylhä totesi.

Koululaiset ovat ideoineet yhteistä toimintaa tulevan senioritalon asukkaiden kanssa hiihtämisestä kaakaon juontiin.

– Listalle pääsivät myös yhteiset lautapelituokiot, uusien taitojen opettaminen puolin ja toisin ja vaikkapa yhteinen puutarha kesäkanoineen, Jylhä kertoi.

– Meillä on nykyään niin paljon oppilaita, että koulun tilat alkavat olla täynnä. Senioritalossa voisi olla vaikkapa koko kylää palvelevan sairaanhoitajan vastaanottohuone. Ja koululta me kyllä voisimme riemumielin mennä senioritaloon vaikkapa pitämään tunteja; osallistumme todella avoimesti toimintaan. Ja miksei senioritaloon voitaisi yhdistää vaikkapa nuorten kokoontumistilaa, Jylhä sanoi.

Myös päiväkoti-koulun vanhempaintoimikunnan mielestä senioritalon rakentaminen koulun viereen on hyvä idea.

– Olen kuullut lapsiperheiden vanhemmilta ainoastaan positiivisia kommentteja ja vastaanotto on ollut innokas, Kaisa Malinen vanhempaintoimikunnasta totesi.

Jotta senioritalo voidaan rakentaa koulun viereiselle pellolle, tarvitaan kaavamuutos. Vuonna 2009 hyväksytyssä Tikkalan osayleiskaavassa rakennuspaikaksi suunniteltu kaupungin omistama alue on osittain maa- ja metsätalousaluetta; PY-merkinnällä varustetulle julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle, eli koulun tontille, talo ei ainakaan kokonaan mahdu.

– Kaupunki suhtautuu myötämielisesti hankkeeseen. Kaavamuutos käynnistetään, kun pohjalle saadaan suunnitelmaluonnoksia, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluista sanoi.

Aikoinaan, kun Tikkalan osayleiskaavaa laadittiin, peltoaukealle kaavoitetut tontit herättivät vastustusta. Nyt kuitenkin tarkoitus on jättää jäljelle myös peltoaukeaa, senioritalo olisi tarkoitus tehdä peltoaukean takareunaan.

– Olin itse aikoinaan puolustamassa peltoja, mutta nyt olen sitä mieltä, että jos pelloista käytetään vähän senioritalon rakentamiseen, käyttötarkoitus on niin hyvä, ettei sitä kannata vastustaa, Kari Nissinen totesi.

Kaavaprosessin kestoajaksi Sipinen arveli paria vuotta, tikkalalaiset ehdottelivat nopeampaa aikataulua – talon pitäisi kuulemma olla valmiina jo parin vuoden päästä.

– Osittainhan aikataulu on kiinni siitä, kuinka hyvin minä onnistun työssäni. Mahdolliset valitukset hidastavat kaavaprosessia, arkkitehti Jan Niukkanen totesi.

Senioritaloon kaavaillaan paria kymmentä asumisoikeusasuntoa, lisäksi taloon tulee yhteisiä tiloja.

– Toivottavasti asukkaat on jo tiedossa siinä vaiheessa kun rakennuslupa saadaan, jotta he pääsevät mukaan suunnitteluun ja heidän erityistarpeensa voidaan ottaa huomioon, Olavi Niemi Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jasosta totesi.

– Jason periaatteisiin kuuluu vahva asukasdemokratia, suunnitteluvaiheesta lähtien, Jason toiminnanjohtaja Sinikka Tyynelä kertoi.

Tikkalan tilaisuudessa arkkitehdille annettiin jo monenlaista evästystä: rakennusmateriaaliksi halutaan puuta, yhden rivitalon sijasta olisi parempi rakentaa kolmen tai neljän asunnon taloja ja yksi ”keskustalo” ja muunneltavuus on tärkeää eli tarvittaessa olisi hyvä saada muutettua yhteistä tilaa asunnoksi tai toisin päin.

– Ajatuksena tämä on hieno; kun on asunut täällä kauan ja tykkää asua Tikkalassa, tietää, ettei täältä tarvitse muuttaa pois, Maarit Nissinen iloitsi.

Ennakkoilmoittautuminen Tikkalan senioritaloon on jo käynnissä ja Paula Määttä ja Sinikka Tyynelä kannustavat kaikkia taloon haluavia varaamaan asumisoikeusnumeron kaupungin asuntotoimesta.

– Numeron voi varata, vaikka senioritaloon muuttaminen olisi ajankohtaista vasta vuosien päästä. Numero ei nykylainsäädännön mukaan vanhene, eikä se velvoita mihinkään, Määttä kertoo.

Tikkalan senioritalon alustavia luonnoksia on tarkoitus tutkia avoimessa tilaisuudessa jo ennen juhannusta.

Tiina Lamminaho