Jyväskylän kaupungilla on tällä hetkellä voimassa oleva hankintasopimus Korpilahdella asuvien vanhusten ja vammaisten ruokapalveluista ISS-Palvelut Oy:n kanssa. Toimialajohtaja Ulla Kuittu esittää torstaina kokoontuvalle perusturvalautakunnalle, että ruokapalvelut otetaan kaupungin omaksi toiminnaksi. Hankintasopimus on voimassa heinäkuun loppuun saakka.
Virkamiesvalmistelussa on arvioitu, että ruokapalvelut, Korpilahdella asuvien vanhusten ja vammaisten osalta, on tarkoituksenmukaisinta ottaa Jyväskylän kaupungin omaksi toiminnaksi niin kuin kaikilla muillakin Jyväskylän kaupungin alueilla toimitaan. Näin toteutuessaan ruokapalvelut voidaan turvata kaikille asiakkaille yhdenmukaisesti. Käytännössä ruokapalveluiden ottaminen Jyväskylän kaupungin omaksi toiminnaksi tarkoittaisi sitä, että 1.8.2018 alkaen palvelut tuottaisi Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus –liikelaitos.
Aterioiden kuljetuspalvelut hankitaan ostopalveluna ulkoisilta palveluntuottajilta, eikä tätä toimintatapaa ole tarkoitus muuttaa.