Jyväskylän Energia tiedottaa, että Korpilahdella Kirkkolahden alueella on häiriö vedenjakelussa. Katkon arvellaan päättyvän tänään klo 17.30 mennessä.Vedenjakelun alkaessa uudelleen saattaa verkostosta irrota sakkaa tai ilmaa, jotka voivat samentaa vettä. Epätavallisen väristä, tuoksuista tai makuista vettä ei tule käyttää talousvetenä. Yleensä vesi kirkastuu, kun sitä juoksuttaa.