Vespuolella, Hiekkapakantiellä on käynnissä maastopalon jälkiraivaus. Maastoa on palanut noin puoli hehtaaria. Paloa on sammuttamassa vajaa 10 yksikköä ja vajaa parikymmentä henkilöä Jyväskylästä, Toivakasta, Luhangasta sekä Joutsasta. Palo on saatu rajattua ja yksiköt suorittavat jälkiraivausta. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.