Korpilahden yhtenäiskoulussa ei ole tällä hetkellä mitään isompia ongelmia oppilaitosympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyen. Huhtikuussa tehdyssä säännönmukaisessa tarkastuksessa todettiin, että edellisessä tarkastuksessa vuonna 2015 ilmenneet ongelmat on korjattu.

– Aistinvaraisesti tarkasteltuna liikuntasalin lattian korjaus on parantanut sisäilman laatua. Liikuntasalin alueelta tehtiin aiemmin haittailmoituksia, mutta nyt remontin jälkeen tilanne on kunnossa, ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen kertoo.

– Liikuntasalissa käytettävistä välineistä ja jumppamatoista tulee yllättävänkin paljon niiden materiaaleista johtuvia hajuja. Nyt myös välinevaraston ilmanvaihtoa on tehostettu ja nämä hajut ovat vähentyneet. Koko rakennuksen sisäilman laatua on parantanut selvästi viime vuonna tehty ilmanvaihtokanavien puhdistus. Ne puhdistetaan viiden vuoden välein. Luokkatiloissa ilmanvaihtoa säädellään hiilidioksidimittauksen perusteella ja nyt näitä säätölaitteita on uusittu ja huollettu, myös se on parantanut ilmanlaatua. Ilmanvaihtoa rakennuksen eri osien kesken on myös tasapainotettu, Pulkkinen selvittää.

Jotain parannettavaakin löytyy. Liikuntasalin pukuhuoneissa on Pulkkisen mukaan edelleen vahva kemikaliotuotteiden, hiuslakan tai muiden suihkeiden haju.

– Siitä mainittiin jo edellisessä tarkastuksessa, mutta tilanne ei ole vieläkään hyvä. Muilla yläkouluilla oppilaat eivät käytä niin paljon hajusteita kuin Korpilahdella, Pulkkinen sanoo.

– Hajusteyliherkkyydet ovat lisääntyneet viime vuosina. Julkisilla paikoilla ja yleisissä tiloissa ei pitäisi käyttää hajusteita.

Kouluympäristön turvallisuutta lisäisi tarkastuksen mukaan saattoliikenteen turvallisuuden parantaminen.

– Koulu ja vanhempaintoimikunta voisivat tehdä yhdessä esityksen kaupungin liikenne ja viheralueet vastuualueelle siitä, kuinka saattoliikenne saataisiin turvallisemmaksi. Nyt esimerkiksi ysitien ali tulevan alikäytävän kautta tulevat koululaiset tulevat juuri isolle parkkipaikalle ajavien reitille. Yhtään onnettomuutta ei ole sattunut, mutta aamuliikenne on kyllä aika sumppu, Pulkkinen toteaa.

Tarkastukseen sisältyneessä riskiarviossa Korpilahden yhtenäiskoulu arvioitiin riskiluokkaan yksi, eli matalimpaan riskiluokkaan. Tarkastustiheyden tarpeen arvioitiin olevan normaali ja laskennalliseksi tarkastusväliksi ilmoitettiin neljä vuotta.

– Olosuhteet ovat menneet selkeästi parempaan suuntaan edellisestä tarkastuksesta, Pulkkinen toteaa.

Tiina Lamminaho