Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:lle ympäristölupa Korpilahdelle

Kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto päätti myöntää Suomen Katalysaattorikierrätys Oy:lle ympäristöluvan Korpilahdella osoitteessa Käyrätie 5 sijaitsevalle toiminnalle, joka koskee ajoneuvojen käytettyjen pakokaasukatalysaattoreiden, akkujen ja metallien vastaanottamista ja välivarastointia sekä katalysaattoreiden käsittelyä.

Katalysaattoreita vastaanotetaan ja käsitellään noin 135 tonnia vuodessa. Akkuja vastaanotetaan 500–1000 tonnia vuodessa ja metalleja 95 tonnia vuodessa. Enimmäisvarastointikapasiteetti akuille on 50 tonnia, alumiinille ja kuparille 3 tonnia sekä pronssille ja messingille 1 tonni ja sekalaiselle metallille 60 tonnia.